การซื้อ-ขายไก่ เบตง
ฟาร์มไก่เบตงบ้านสวนทวีพิกุล เป็นกิจกรรมหนึ่งในบ้านสวนทวีพิกุล โดยนำพ่อแม่พันธุ์ไก่เบตงแท้ๆจากจังหวัดยะลา มาทำการเพาะพันธุ์ จนปัจจุบันสามารถผลิตลูกไก่และไก่เนื้อได้จำนวนมากตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สนใจเลี้ยงและนำไปทำอาหาร